Tyskland og Danmark Ernst og Fritz

Ernst er allerede blevet præsenteres i dette arbejde om slægten von Bressendorff i Danmark (se Hyldestskrift til Ernst von Bressensdorf. 1993). Der fortælles kronologisk om hans liv, om hans stil, entusiasme og enorme arbejdsindsats, og der fortælles om hans slægtsforskning i Frankrig.

Her vil jeg give nogle glimt fra hans arbejde med den danske stamtavle og af vort venskab:

En dag i november 1947 kom min broder, Kurt  (15 år) og jeg (12 år) hjem fra skole. Posten havde været der, og i entreen lå et brev fra Tyskland. Afsenderen var Ernst von Bressensdorf, Ludwigsburg, American Zone. Deutschland. Nu havde vi altid fået at vide, at min fader var enebarn, men her (troede vi) dukkede så hans broder så op. Det var lang, lang tid at vente, inden min fader kom hjem den dag.

Brevet indeholdt to sider delvis med samme indhold som forordet til stambogen, som Ernst havde fået  oversat til dansk, og en side på tysk, som vedlægges her:

Ernst von Bressensdorf Ludwigsburg den 9.1.47

 

 

Meget ærede Herr von Bressendorff.

I det håb, at De kan læse tysk, tillader jeg mig at skrive endnu et par liniertil Dem på mit modersmål. De er den eneste blandt de danske Bressendorff’er, der fører ”von” i navnet. Jeg ville være meget taknemlig, hvis De kunne give mig flere Bressendorff-adresser i eller uden for Danmark. Har De nogen anelse om, hvad der er blevet af familiens Berlin’er gren, som De nok er nærmere i slægt med end med os? Jeg tænker på Ernst og Paul von Bressensdorf. Jeg må næsten tro, at et af Deres fornavne også er Paul. Foreløbig kender jeg kun initialerne.

Jeg anbefaler mig til Deres familie og vær De selv i mit danske brevs ånd hilset på det hjerteligste.

De kan skrive til mig på engelsk eller dansk ifald De ikke skriver tysk.

Deres hengivne fætter E.v.B

 

 

Fire personer i København havde fået tilsendt et brev. To svarede: min fader og Ejnar Leopold Bressendorff af Dagmar grenen. Aage Bressendorff fra Vejle svarede aldrig. Den fjerde var?

Nu havde vi pludselig familie. Min fader havde 1905-1912 gået i og taget eksamen fra Sct. Petri Realschule i København, og fik det som en fisk i vandet. Der begyndte en intens brevveksling mellem dem. Ernst gav ordrer, og min fader tilbragte utallige lørdage på kirkekontorer, folkeregister og arkiver. Jeg var med et par gange i begyndelsen af 1950erne.

Databaser var ikke opfundet endnu, og min fader sled i det – og fik sammen med Ernst i det store og hele konstrueret stamtavlen. Og det på rejseskrivemaskiner med karbonpapir og skrevet på begge sider – det var sparetider. I 1949 begyndte Ernst at korrespondere med Orla Bressendorff. Det var den føromtalte Ejnars søn. Brødrene Emil og Orla besøgte Ernst en kort i 1950.

I 1952 kom Ernst og hans kone Ricarda på ”fættertur” til Danmark. Far måtte skrive en (pro forma) indbydelse på 10-14 dage, for uden invitation fra en dansk familie kunne tyskere ikke få visum til Danmark. Hvordan min far klarede det med sin samvittighed at skrive en pro forma erklæring, undrer mig stadig.

Jeg ved, at de også besøgte Orla, Ethel og Per i København.

Det eneste jeg husker, er, at vi var i Tivoli, og der hævdede Ernst, at de danske ”Frauen waren schlank”, de tyske var ”mehr wie ein Cello.” Tiderne har forandret sig. Jeg har desværre ingen billeder fra turen.

Min far og Ernst drøftede mange problemer vedrørende stamtavlen: udformningen, stavemåder og jødespørgsmålet. Ernst var selvfølgelig præget af sin fortid (som vi alle er), prøvede at slippe den og ville frem for alt ikke fornærme familiens danskere.

Han skriver i september 1952:

”Inden for familien er den jødiske afstamning ingen hemmelighed, men ikke enhver behøver at vide det. Nu havde de første, der bar navnet von Bressensdorf, tydeligt jødiske fornavne. David og Isaak forekommer også hos strengt reformerte protestanter, men Meyer er så tydeligt jødisk, at jeg har overvejet ikke at skrive Meyer Moritz Leopold på stamtavlen, men i stedet for M. Moritz Leopold. Her til lands er Moritz ikke ubetinget jødisk. Meyer hed jo oprindeligt kun Meyer Löb, og har valgt sig et almindeligt tysk, europæisk navn: Moritz Leopold. Vi ville derfor ikke gøre os skyld i unøjagtigheder, hvis vi ikke skriver Meyer, bare udelader det. Mig personligt er det ligegyldigt, thi da jeg kender familiens betydning før dens kristelige dåb og slet ikke har nogle racistiske fordomme, støder navnene mig ikke, men ikke enhver tænker sådan, og jeg vil meget nødig have, at stamtavlen af den grund bliver skjult eller ganske simpelt ødelagt.

De små tegninger på tavlen har jeg stjålet fra postkort, jeg havde med hjem fra Danmark.”

 

Jeg ved ikke, hvad min fader har svaret, men han var en forsigtig mand, men på vor stamtavle har Ernst valgt at skrive M. Moritz Leopold Bresselau von Bressensdorf.

I brevet står i øvrigt også: ”Ich möchte später den dänischen Stambaum Deinem Sohne Fritz schenken.” Jeg fik den efter Ernsts død i 1994.

Tavlen er blevet til i 1952 og revideret i 1977. Den var nu næppe færdig i 1952, for i 1952 intensiveres brevvekslingen mellem min far og Ernst. Spørgsmålene fløj gennem luften: Hvad blev der af Carls 6 børn? Havde Lauritz Moritz endnu en søster? Skal adoptivbørn med på tavlen?

De tilhører jo ikke slægten. ”Dagmar Bressendorffs efterkommere hører strengt taget ikke til stamtræet.” osv. osv.

Ernst fandt en mellemløsning for døtrene Bressendorff, han (citat): ”gør det, som fyrstehusene bruger det, med en morganatisk linie.” Her vikler man et rødt bånd om datterens linie til tegne på, at børnene er ægte, men at de ikke kan regere.” Nu er der jo ingenting at regere hos os, men familierne tog Ernst med ”fordi de er interessante”.

Det var især vigtigt at få de ældste slægtninge på plads, dels fordi de danner udgangspunktet for tavlens bredde, og dels fordi det er lettere at tilføje nye ved en revidering

For Ernst var alt også meget kaotisk ( se artiklen ”Hommage Ernst”. Hans stilling i Den amerikanske Zone blev ophævet, og han fik foden indenfor hos bogforlag som repræsentant. Han var kendt med bogverdenen, fordi hans slægt i Leipzig var forlæggere og ejede et bogtrykkeri ”List & Bressensdorf”. Hans fader Felix sad på det sidste af virksomheden, men efter den kommunistiske magtovertagelse blev det nationaliseret (VEB Volkseigener Betrieb).

Familien søger stadig om skadeserstatning.

 

Flere tyske børn blev sendt til Sverige på rekreation i 1950erne. Ernst kendte til de børn i familien, der kom af sted. På hjemvejen til Tyskland boede to af dem hos os: Den ene, Hans Jochen Diesfeld senere læge og professor i spedalskhed i Heidelberg, hvis forældre i 1956 blev naboer til Ernst i Starnberg. Her traf jeg flere gange Jochen, der nu ejer huset, sidste gang i 2006. Den anden, Peter Altner, blev også læge, men jeg har mistet kontakten med ham. De skabte lidt furore: De kom ud af toget på Københavns hovedbanegård iført Lederhosen, klatrestøvler og tyrolerhatte med fjer, ganske som folk fra Bayern ser ud, men det var nok alt for tysk i København i begyndelsen af 50erne.

 

I sommeren1953 rejste min far, mor, bror Kurt og jeg til Italien. Det var vores første og eneste tur sammen; og det var en kæmpeoplevelse. Selvfølgelig var vi i München hos Ernst. Han boede dengang på Bavaria Ring nr. 6 – ganske tæt ved den kirke, hvor maskinen med Manchester Uniteds fodboldhold styrtede ned i 1958.

Og her er mændene ved Schloß Amalienburg:

Fritz Kurt Ernst William

Nogle af familieklenodierne blev også vist frem i 1953. Her på Münchens Alten Südfriedhof er det statuen af Ritter Heinrich von Breslau, livlægen og Louise Breslaus bedstefar. 

Heinrich. Fritz Magda, William og Kurt.
Det er Ernst, der er fotografen

Her som 18årig blev jeg klar over, at jeg var meget fascineret af tysk sprog, historie og litteratur, og jeg ville jeg gerne kunne tale med Ernst ’på lige fod’.

 

Efter at stamtavlen var fuldbragt, ebbede det ud med brevene. Min far blev syg og døde 31.jan. 1958. Jeg havde travlt med eksamen, skulle tjene lidt penge og måtte forsvare Danmark i 18 måneder.

 

 

1961 indledte jeg så min fætter-rejse. Jeg mødtes med Ernst i Hamburg – der kom han i sin lyseblå Mercedes – og han viste mig familien og Tyskland.

Vi hilste på kusinerne Irena og Marei i Bremen, familien Klein-Walbech på Schloß Walbeck ved Holland, en urgammel slægtning landesrabiner Michael Meyer Bresselau † 1772 på den nu nedlagte jødiske kirkegård i Warendorf, hilste på en forfærdelig stiv protestantisk præst i Essen og familien Steidel i Bonn osv.

 

Nogle steder hed det ”Küß die Hand gnädige Frau” andre steder var bare ”Guten Tag Vetter Fritz”.

Ernst foran Schloiß Walbeck 1961

Over Heidelberg med Drosselgasse med årets nye rhinskvin, som jeg ikke kunne tåle, landede vi i Starnberg, i det fantastiske hus i Leopoldstraße. På turen havde Ernst sunget sin yndlingssang ”C’est si bon”. Og dét var det virkelig.

 

Denne gang lærte jeg Ricarda bedre at kende. Hun var en dygtig diplompianist med hang til Chopin og Skrjabin, og selv når hun spillede Bach, fik hun en halv Chopin ud af det, sagde Ernst.

Her er hele familien på balkonen på 2. sal i LandhausBirkenruh i Starnberg 1961

 

Silvia var 14 år. Hun tog læbestift på, fordi jeg var kommet, og fik en lussing og en klud til at tørre det af med.

Lillesøster Viola 11 år.

Huset bagest med tårnet tilhører nu den omtalte Hans-Jochen Diesfeld. Hans moder var ’tante Gerda’, og hun var en kærlig tante for familien her.

 

Den sommer lærte jeg også Roswit at kende. Hun var den yngste af Ernsts broder Ralfs to døtre, Karin og Roswit. Ralf døde ved en motorulykke i 1949.

 

I august begyndte jeg så på universitetet i München og læste ”Tysk kultur i forhold til udlandet”. Der var flere udlændinge med, og jeg boede på et kollegium i en sidegade 5 min. fra universitetet. Jeg var på udflugter, i teatret og i operaen og sugede til mig som en svamp. Det var herligt, og jeg kunne nu næsten snakke på lige fod med Ernst.

 

 

 


 

Nu manglede der kun én ting, Tyskerne kalder det ”Bewältigung der Vergangenheit”. Det betyder vel at klare, at få bugt med, men ikke at glemme fortiden. Så i 1962 tog jeg på koncentrationslejr tur i DDR og Østrig og CSSR. 1963, 1964 og 1965 gjaldt det ’Muren’ og isolationen i Berlin, DDR og Tjekkoslovakiet. Ernst brød sig ikke om det ’hvad skulle jeg dog der?’

Ricarda havde et skilt i bagruden på sin folkevogn, der stod: ”Lieber ein Pershing im Garten, als ein Russe im Bett”. Hellere en Pershing-raket i haven end en russer i sengen. Jeg tror ikke man kan få et nært forhold til Tyskland uden at have prøvet at komme problemerne igennem.

Ernsts ældste broder blev tortureret ihjel i Tiflis, (Tbilisi) i USSR den 2. maj 1945. Vore forudsætninger er forskellige.

Jeg kunne skændes med Ernst, men vi blev aldrig uvenner – derom senere.

Jeg blev gift med Birgit i 1973, fik Claus i 1974 og Christina i 1975, og blev så , da Birgit døde, alene med dem i 1980. Jeg havde to børn, et stort og vanskeligt job i Nordjylland, sad i udvalg både i undervisnings- og socialministeriet, var timelærer på Lærerhøjskolen, begyndte at læse til cand.pæd.pæd, medredaktør af fagforeningsblad, formand for rideklubben og skolebestyrelsen.

Kort sagt: der var ikke så meget tid til at rejse til Ernst og passe den tyske familie.

I august 1976 dukkede Ernst med datteren Silvia og sønnen Michael op på vores ’lystgård’ i Nordjylland. Jeg tror, Ernst syntes, at jeg nu var blevet rigtig adelsmand med stort hus og jordtilliggende.

Jeg var sidste station på Ernsts nye fætterrejse. Han skulle besøge Henning Bressendorff i Køge. Erlings søn, Anders Bressendorff, Per og Orla, min broder Kurt og flere? Men det har jeg ingen notater om. Så skulle han lande hos os og blive der en uges tid.

 

Haven i Nordjylland 1976

 

 

Ernst, Michael, Silvia og Birgit

Det blev til lange samtaler også om natten, og Ernst og jeg kom hinanden meget nær. Ellers spiste vi krabbeklør, drak hvidvin og spillede og sang.

Silvia Michaels hoved Ernst

Helt kunne jeg dog ikke holde mig fra Tyskland, men nu var det i embedes medfør. Jeg var indbudt til Kassel oktober 1977 til seminar og holdt foredrag på Hessens institut for videreuddannelse af lærere.

Mit foredrag hed : ”Bestimmung des Unterrichtsinhaltes- eine der Hauptfragen der dänischen Spezialpädagogik.

 

 

Foredraget handlede om ”En skole for alle” (Gesamtschule), og hvad der skal til, for at det kan lade sig gøre. Jeg sendte det til Ernst, så han kunne følge med i, hvad jeg foretog mig. Det skulle få konsekvenser.

Jeg synes, at Ernst var tosset, og jeg er sikker på, han syntes, at jeg var skør. Nogle eksempler fra brevvekslingen i 70erne kan belyse det:

I et julebrev bad jeg Ernst om at hilse Michael, som jeg var blevet gode venner med. Han var medlem af CSU ungdomsorganisation (Bayerns social/kristelige parti). Michael skulle så hilse Ajatolla Frans Joseph Strauß fra mig. Ernsts svar kom prompte: Jeg fik en bog om Strauß. Jeg var usaglig, intolerant, hadefuld, præget af skandinavisk tænkning. Fornuftige folk i Tyskland mente, det var usundt med en velfærdsstat, der sikrede folks liv fra første til sidste minut, og hvor den danske ”Gesamtschule” uddannede politiske kommissærer og socialistiske middelmådigheder. Svadaen blev underskrevet ’din ellers yderst gunstigt stemte Onkel, fætter og ven.’

Dansk satire var ikke lige Ernsts kop the.

En anden gang skrev jeg om 2/3-dels samfundet, hvor den sidste tredjedel ikke interesserede magthaverne. Det medførte fire maskinskrevne sider, hvor jeg blev belært om, hvilken præstation det havde været at skabe et 2/3-dels samfund. ”Men fattige var der slet ikke i Tyskland. Mennesker er forskellige. Ligemageri fører ikke til noget, fordi de evnerige og begavede blev holdt nede, og de dovne og miljøbetingede under gennemsnittet, der ikke bekymrede sig om deres egen eksistens blev forkælet på bekostning af andre” osv.

Jeg havde brugt halvdelen af mit arbejdsliv med at tage mig af den sidste tredjedel af samfundets børn, og den anden halvdel med at sætte mig ind i tyske forhold.

Og den ’satire’ var ikke lige mig.

 

 

I 1965 - 1982 sås vi ikke mere end denne ene gang i 1976. Vi havde begge travlt. Hans børn blev gift, og der kom børnebørn, desuden havde han travlt med maleren Louise Breslau. Ernst oversatte to bøger om hende fra fransk til tysk. Fra 6. Maj til 28. August 1977 var der en udstilling om Louise Breslau i Baden ved Zürich, som Ernst havde været medarrangør af. Han og Ricarda og en slægtning af Louise Breslau var byens æresgæster.

 

 

Og jeg havde også travlt. Meget og forskelligt arbejde og børnene. 1977 blev jeg cand.pæd.pæd. og i 1979 blev jeg ansat på Danmarks Lærerhøjskole, nu Danmarks pædagogiske Universitet, som lektor i specialpædagogik. Fra 1985 -1988 var jeg i embedes medfør år ’utallige’ gange på Færøerne og i Grønland.

 

 

Da Claus og Christina imidlertid blev store nok, 8 og 7 år, til at begynde på det, som jeg syntes var så spændende, tog vi på bilrejse sammen: 5 år i træk var vi i Tyskland, Starnberg og Italien. Da vi var kørt fra Ålborg og nåede Hobro, spurgte Christina: ”Er vi der snart?” Så det var lange ture.

1982 Italien (Salo) og Starnberg. 1983 (Malcesine) og Starnberg, hvor vi boede hos Silvia, der havde et hus ved siden af Ernst.

 

 

1982 Italien (Salo) og Starnberg. 1983 (Malcesine) og Starnberg, hvor vi boede hos Silvia, der havde et hus ved siden af Ernst.

 

 

Silvias hus (tv) ogErnsts hus med mig og Claus i haven 1983

Når vi kom, kunne Ricarda finde på at lukke alle vinduer op på første sal og sætte sig ved flyglet og spille Griegs klaverkoncert for mig. Hun var ikke kendt med dansk klavermusik, men norsk musik ville jeg vel værdsætte. Det fortæller noget om den fænomenale stemning, der var.

Ricarda og Ernst havde også anskaffet sin en Sct. Bernhardshund – og det havde de slet ikke forstand på. Den måtte ikke hoppe op, så når Ernst kom hjem om eftermiddagen satte han sin Mercedes udenfor, og Ricarda styrtede ned til havelågen med en gammel frakke, som Ernst tog på. Nu måtte hunden gerne hoppe op ad ham. De forstod slet ikke, at Bessie glædede sig til den leg, og at den blev bedre og bedre til at hoppe op.

Jeg blev kaldt ’løvetæmmeren’, fordi jeg kunne få den i hundegården, hvilket ikke andre kunne.

Når den havde taget guldfisk i dammen i haven, kunne Ricarda finde på at løbe efter den med en paraply og råbe, ”Ich enterbe dich” (Jeg gør dig arveløs). Og Bernhardineren løb jublende rundt i haven foran hende. Og vi lo af det – alle sammen.

Silvia havde en dejlig balkon, som det ses på billedet. Hun var lærer, og sammen fik vi vendt det tyske skolevæsen i forhold til det danske. Dengang i 1980erne var den tyske skole en terpeskole, en sort skole, og vor model virkede som ’det forjættede land’. Jeg var med til nogle lærerfester. Lærerne nærmede sig forsigtigt til mig, og jeg følte mig som en guru.

Det har ændret sig svært siden!

 

 

Den 26. oktober 1982 fyldte Ernst 65 år.

Stamherren fylder 65 år. 25.0kt 1982. Fressouverture.

Michael var frivillig brandmand, og han blev nærmest en guru for Christina og Claus i 1983.

1984 tog børnene og jeg til Toscana og Starnberg. 1985 var jeg alene i Starnberg og fejrede min 50års fødselsdag. Senere kom Roswit, Ernsts niece, til Nordjylland. 1986 var vi igen i Italien (Imperia ved San Remo) og i Starnberg.

Vi kunne ikke bo hos Ernst og Ricarda, da de lejede to etager ud. Ernst kom tit meget træt hjem, og Silvia var på Porto Santo, når vi havde ferie, så niecen Roswit måtte lægge ryg til turene i 80erne.

Selvfølgelig så vi Ernst og Ricarda, men det var mere til eftermiddagskaffe og andre korte besøg. Jeg tror, at Ernst dengang var totalt optaget af to ting:

For det første af sin bedstemoders familie i Frankrig. Det fortælles der om i Hyldesskriftet til Ernst von Bressensdorf 1993.

For det andet af 40-års dagen for hans dåd i Frankrig. Hvor han var en af hovedfigurerne, der bevarede Paris i 1944. Som ung reserveofficer havde han ansvaret for al kommunikationen til "Kommandaten over Stor-Paris". Det var Ernst, der tilbageholdt Hitlers endelige ordre om, inden for 12 timer, at ødelægge broerne, hele industrien, regeringebygningene og Eiffeltårnet. Han gjorde det også af respekt for sine forfædre, hugonotterne. Han fik anerkendelse fra Frankrig og var i tysk TV om sagen.

Han fortalte mig om sine skrupler. Var han landsforræder, æreløs (han havde jo som alle tyske soldater svoret en personlig ed til Hitler) eller var han modig?

Christina, Claus og jeg tog til det østlige Tyskland i juli 1990 – 8 måneder efter murens fald. Blev jeg dog aldrig træt af at skulle lære dem om tysk historie?

Den tur var mit sidste møde med Ernst. Her var Ernst syg, men det kunne ikke ses endnu. Vi talte som i gamle dage, men det var svært for os begge to. Han glædede sig over mit gode forhold til hans børn og ønskede, at vi måtte bevare familiesammenholdet. Han og jeg skrev mere sammen de sidste to år.


1991 dukkede Solveig op, og i 1992 tog vi to til Starnberg. Men Ernst så vi ikke. Måske var han indlagt, jeg har glemt det. Jeg er ked af det den dag i dag.

Vi boede hos Roswit i Almannhausen ved Starnberger See. Og så var det Solveigs tur til at lære om Tyskland.

Ernst og jeg skrev meget sammen i 1993 – en gang om måneden, der var så meget, der skulle siges. Han var svag af sygdom og medicin, og skrev i hånden, noget kan jeg slet ikke læse.

Han takkede mig for mine humorfyldte breve, der var alvorlige, og jeg takkede ham for Tyskland og familien. Det sidste brev jeg fik er fra 1. september 1993. Det er seks sider med opdateringen af den tyske og den danske gren med møjsommeligt skrevne adresser. Familien var hans et og alt.

 

Han døde 19. August 1994. Meddelelsen fik jeg pr. brev, og Ernst havde selv skrevet på konvolutten. En flot sidste hilsen!

 

Ricarda fulgte efter 2. Maj 2008. Vi var sammen sidst i 2003. Hun var farverig, livsglad, fuld af overraskelser og stod for kontinuitet og tradition.

Ricarda og Ernst 1990

Ernst hadede russere og kommunisme, foragtede socialdemokrater og alle venstreorienterede og dermed den skandinaviske model med dens pornografi og høje selvmordsprocent, mente at østrigerne jublede mere end tyskerne over Hitler, så ned på italienerne, så ned på den amerikanske pressefrihed og liberalismen, der hindrer os i at gribe ind, når noget er galt. Tyskland er bedre undtagen Preussen og Nordtyskland. Bayerne nærmer sig idealet undtagen bønderne, men den bayriske adel, navnlig dem, der har været officerer i hæren, det er idealet.

Ernst havde omsorgs for sin nære familie. Han arbejdede som en hest i 31 år som generalrepræsentant for syv betydende forlag, og rejste rundt med bøger, som han slæbte i tunge kufferter. Han var utrættelig med sin slægtsforskning. Han var idealist og troede på styrkelse af det nationale og internationale samarbejde gennem slægtsforskningen. For nationer som Frankrig og Vesttyskland, var den det uundværlige fundament for deres fælles fremtid i fred.

Han var et lokomotiv for dansk von Bressendorff - slægtsforskning. Krigen havde taget 8½ år af hans liv netop i den periode, hvor han skulle uddanne sig, men han skaffede sig stor sagkundskab i sit arbejde. Slægtsforskningen burde være komplet og korrekt for at have videnskabelig værdi. Oplysning om stederne er nødvendig for at være i stand til af verificere informationerne. Her arbejdede han videnskabeligt.

Han havde været medredaktør på Gotha Bavarois, "Handbuch des Adels im Königreich Bayern".

Han var trofast, hjertelig og hjælpsom.

 

Hvad, der skilte Ernst og mig, var to meget typiske tysk/danske forhold.

Ernst mente som de fleste tyskere, at demokrati blev afgjort ved valg. Når der var stemt, havde flertallet ret, og så var der ikke noget at diskutere. Vi derimod diskuterer altid både med dem, der er valgt og med hinanden, og vi er af den faste overbevisning, at flertallet ikke altid har ret, og vi prøver at ændre dets mening. Deltager-demokrati kan det kaldes. Det er den gamle traver om autoritetstro.

Ernst talte desuden som så mange tyskere om ”Stunde 0”. Nultimen efter nederlaget i maj 1945. Herfra skulle der startes forfra og bygges op på ny. Det er sikkert politisk klogt, men historisk, socialt og kulturelt en umulighed. ”Stunde 0” findes ikke og er en benægtelse af historien. Jeg blev tit slået af den frimodighed, hvormed tyskerne og Ernst lagde fortiden bag sig, og hvor den 2. Verdenskrig blev til Europas krig mod den kommunistiske horder. Ernst erklærede sig som modstander gennem sit forhold til Paris og sin jødiske slægt.

 

 

I Starnberg bor der nu ingen Bressensdorf'er i familiens dejlige huse. Det er vemodigt. Tilbage er kun minderne og søen.

Starnberger See
af Fritz von Bressendorff nov. 2009
Lav din egen hjemmeside med mono.net