Våbenskjold. Akvarel af Ernst von Bressensdorf
 
Våbnet er firdelt. I første og fjerde felt præsenteres kejserparret, der adlede vores fælles stamfader og gjorde titlen arvelig. Øverst til venstre Bourbons gyldne lilje på blå baggrund, og nederst til højre ses halvdelen af den østrigske dobbeltørn. Det er Franz II's 2.dronning Maria Theresia, der var princesse af Bourbon og kejseren selv.
I andet felt til højre ses den grønne slange på sølv baggrund. Det er moseslangen, der skal vise grunden til nobiliteringen. I adelsdiplomet nævnes, at Johann Leopold Michael Bresselau blev adlet for sine fortjenester ved opdyrkningen og tørlægningen af Donau-Moose (et moselandskab). I tredie felt til venstre ses den gyldne oprette søjle på blå grund, hvilket symboliserer den tjenende adel (statens bærende søjle).

Brev fra Ernst von Bressensdorf 1948
oversat af Fritz von Bressendorff 2009Note 1. Maria Theresia var datter af bourbonen Ferdinand 3, konge af Neapel og Sicilien
Note 2. Franz II var kejser af Det tysk-romerske rige 1792-1806

Klik her for at uploade dit billede (kun JPG, GIF or PNG)
Lav din egen hjemmeside med mono.net