Ældste genealogi

Dette udsnit af historien er oversat af Fritz von Bressendorff efter Ernst von Bressensdorfs notater. 6. april 2009.

Sægtens historie "Um ein vergessenes Grab" fra 1960 findes oversat til engelsk på Google under: "A forgotten Grab" Ernst von Bressensdorf.


Warendorf. Bentheimer Turm. 
Jødisk kirkegård.
 

? Mayer
Levede iBreslau.I. Michael Meyer Breslauer (også Breslau, Bresselauer) mosaisk.
Født 1711 eller 1712 i Breslau. Død 18.9 1789 i Warendorf.


Gravstenpå nu nedlagt jødisk gravplads vedBentheimer Turm i Warendorf. Kurfyrstelig Hoffaktor: Møntprægning, entreprenør og leverandør til hæren 1735-70.
Forstander for Hilderheimers trossamfund. Valgtlandesrabbiner for Westfalen 3.9. 1771 til sin død. Tjenestesæde i Warendorf.
Tidligere agent for kammeragenet Herschel Isaac Oppenheimer.

Gift dec. 1737 med Blume Würtzburg mosaisk.
Født1738/45 i Hildesheim, datter af handelsmand og forstander for jødisk samfund iHildesheim David Michael Würtzburg gift med en datter af handelsmand Leiff (Levi) Nathan Schay af Hildesheim † efter 1779 i Warendorf. Førte titlen ’Rabbinerinde.’
Hun stammede altså fra familien Schay, og hendes tip-tipoldefar var hoffaktor i Arrau, hvor han blev adlet i 1550 af Kejser Karl V.
’Vores’familie har altså tjent gejstlige og verdslige fyrster i næsten 500 år.II. 1 David Michael Breslau(er) mosaisk
Født 1738/43. †1805. Efterfølger faderen somkurfyrstelig hoffaktor.
Valgt 1789 til Landesrabiner med embedssæde i Warendorf ellerDüsseldorf. Levede mellem 1767 og 1771 i Frankfurt am Main.
Gift marts 1774 i Hildesheim med Hannah Philip  mosaisk. †1740/42 i Buchholtz i Münsterland

II. 2. Jacochbed (Jacobine) Breslau mosaisk.
Født 1743 i Hildesheim, † 1822 i København.Gift 1765 iKøbenhavn med Jacob Isaac Moisling (også Meisling). Født 1742 i København.
De var stamforældre til mange ansete københavnskefamilier og var svigerforældre til Meyer Moritz Leopold B. von Bressensdorf.
De havde 4 sønner og 2 døtre
(III, 1-2-3-4-5-6.)II.2.1. Pauline Jacobine Jacobsen gift med Meyer Moritz Leopold Bresselau von Bressensdorf.1752 i Hildesheim. †1803 Wien.II. 3. Löb Michael Breslau (også Levi, Levin,Bresselau). Mosaisk.Født 1752 i Hildesheim † 31.10 1805. Blev døbt katolsk iWien 17.6. 1796 som Johann Leopold Michael Bresselau. Ophøjet i rigsadlen med”von Bressensdorf” 25.11 1800 i Wien af Franz II – kejser af ’Den hellige romerske rige af tyske nation’.
Først handelsmand, leverandør til hæren i samarbejdemed sin fader i Münster, Berlin-Charlottenburg, Warendorf, Dresden, Prag og Wien.
Efter dåben flyttede han til München. Kurfyrstelig,bayrisk handelsråd (Kommerzienrat) og Hofmarksherr over Donaumoose ved Neuburgpå Carlskron og Carlsruhe.

Gift 1. med Mirjan (Mariane) Berend iBerlin 8.4. 1772
Datter af handelsmand Berend Moses Levi i Berlin g.m.Frommet (?) datter af handelsmand Wolff Levin.
Født ca. 1770 i Berlin † 1830-31 i Dresden (skilt?)
4 sønner og 5 døtre.
Herunder den danske stamfader Meyer Moritz.
Grenenhar mange efterkommere

Gift 2. med Bella Kaskell 1794/95 i Dresden, mosaisk. Enke efter Jacob Kaskell søn af kammeragent Kaskele(?) g.m datter afbankier Levin Braunsweig fra Berlin.
Født 1770 i Berlin † 1830/31. Skilt 1796
1 stedsøn og 2 steddøtre.

Gift 3. med Henriette Ludowika Jacobo Født 1769.
† 2 december 1820. Gift 6. november 1797 i München.
Mosaisk - katolsk konverteret på bryllupsdagen i huskapellet hos den pavelige Nuntius Zinc.
Født i Telte i Westfalen som datter af handelsmand Jacob Abraham mosaisk g.m Rosalie (Rosa) født (Breslau?) Bryllupet blevgennemført med en pavelig dispensation for blodsslægtskabet. Hun va rsandsynligvis hans niece, altså datter af hans søster.
1 søn og 2 døtre.
Herunder den tyske stamfaderJohann Leopold.
Grenen har mange efterkommere.
II.4 Hirsch MichaelBreslau mosaisk senest også Heinrich
Født 1753 i Hildesheim. Handelsmand fra Anbach.
Leverandør til Bayerns hær bl.a. heste og uniformer.
Ejer af det von Benckendorf’ske hus med ridebane ogstalde.
Fik 5.4 1773 beskyttelsesbrev af Markgreve Karl Alexander
† 21.10 1822 i Ansbach.

Gift 1. med Fendel ca. 1775-79 i Ansbach (eller Würzburg) senere Frederikke fra Grieshaber Augsburg. Født ca.1759-60 i Greishaber, † 17.12 1817 i Ansbach

Gift2. med Anna Neuburger Født (?) †(?). Datter af Hoffaktor Neuburger fraMünchen, der måske tilførte familien medicininteressen. Hun gift anden gang 1825 med Moses Nathan Obermater(?) fra Hainsfarth ved Öttingen.
To sønner og 4 døtre fra 1. ægteskab
Herunder læge og Heinrich Ritter von Bresselau
Grenen har mangeefterkommere.

II.5 Meyer Israel Bresselau født 1755.
Han reformerede de jødiske hellige handlinger. Han var medstifter afden ‘Nye tempelmenighed’ i Hambug - Altona, der vidtgående tilpassede de jødiske kulturelle handlinger til tyskeforhold. Han indførte orgelspil, tyske prædikener, tyske bønnebøger og sange.Hans navn blev indtil ødelæggelsen af den liberale menighed taget op en gang årligt, når de jødiske velgørere skulle hyldes.
Hans fader, han selv og hans søn, dr. med A. Breslau,har æresgrave i Hamburg.
Grenen er uden efterkommere. Sporene af hans søn fortabersig i England, måske p.gr.a. navneskift.II.6 Israel Michael Bresselau tog som ung skriftlærd med den nyere tidsberømteste bibliofile David Oppenheimers bibliotek til Hamburg. Det var kommet til Hildesheim med hans sidste efterkommere. Han hargjort sig fortjent gennem katalogiseringen og forvaltningen af bøgerne, der idag befinder sig i et specialbibliotek i Oxford.


Lav din egen hjemmeside med mono.net